Մեր մասին

«Ռուբիկոն» գեղարվեստական-մշակութաբանական հանդեսը հիմնադրվել է 1998 թվականին (նախագծի հեղինակներ՝ Արա Գուրզադյան, Արամ Մեհրաբյան): Նշված թվականից մինչև 2011 թվականը լույս է տեսել տասնչորս համար, որոնք ընթերցողի ուշադրությանն են ներկայացրել փիլիսոփայության, արվեստի, գրականության, երաժշտության և հոգևոր-ինտելեկտուալ դաշտի այլ բնագավառների նյութեր (հոդված, էսսե, հարցազրույց, նամակ, հուշագրություն): Հանդեսի ստեղծման գաղափարական շարժառիթներին կարելի է ծանոթանալ հիմնադիր խմբագիր Արա Գուրզադյանի «Ռուբիկոնն անցնելու դրաման» հոդվածում:

Ներկայում փորձ է արվում երկրորդ կյանք տալ «Ռուբիկոնին» և հրապարակել հանդեսը նաև համացանցում: Սույն կայքում տեղադրվող/տեղադրված համարներին առաջիկայում կհաջորդեն նորերը:

Սերգեյ Ստեփանյան